Εταιρία

ΜΠΟΛΗΣ - STILL. Μία μακρά περίοδος συνεργασίας.

Η υψηλή αυτή απόδοση βασίζεται σε μακρόχρονη παράδοση.

 

Η εταιρεία STILL HELLAS - ΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ εκπροσωπεί στην Ελλάδα από τo 1983 συνεχώς την STILL GmbH, μία σύγχρονη όσο και παραδοσιακή Γερμανική Εταιρεία με έδρα το Αμβούργο.

Η STILL HELLAS αποτελεί εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης που ίδρυσε ο Παναγιώτης Μπόλης στη Θεσσαλονίκη το 1983, με θητεία στο χώρο των Περονοφόρων και των συστημάτων αποθήκευσης από το 1978.

Ίσως είναι η μοναδική εταιρεία στο χώρο των περονοφόρων στην Ελλάδα με τόσα πολλά χρόνια εμπειρίας και αποκλειστικής συνεργασίας με έναν από τους πιο φημισμένους οίκους κατασκευής περονοφόρων ανυψωτικών σε όλο τον κόσμο. Μια σταθερή σχέση η οποία έχει επιβεβαιωθεί ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχει μια εταιρία με πολύ υψηλά πρότυπα.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία ΜΠΟΛΗΣ ξεκίνησε πρώτη ως αποκλειστική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα κορυφαίου εργοστασίου ανυψωτικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς δεν είναι τυχαία αυτή η πολυετής εμπιστοσύνη της STILL προς την εταιρεία ΜΠΟΛΗΣ.

Από τον Μάιο του 2008 η εταιρεία μας μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου προσφέροντας έτσι υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς την πελατεία μας.

Η STILL GmbH, εταιρεία που ίδρυσε ο Hans STILL το 1920, σήμερα διαθέτει εργοστάσια εκτός από την Γερμανία στην Γαλλία και Ιταλία, όπου κατασκευάζονται όλων των ειδών και τύπων περονοφόρα από τα απλά παλετοφόρα μέχρι Ηλεκτροκίνητα και Πετρελαιοκίνητα Περονοφόρα 8,0 τόνων καθώς βέβαια και ειδικά ανυψωτικά στενών διαδρόμων όλων των τύπων. Το σύνολο των μηχανημάτων που κατασκευάζει σήμερα η STILL, είναι εντελώς νέα μοντέλα με πάρα πολλές καινοτομίες, που ανταποκρίνονται και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις της πελατείας, με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οικονομικές προτάσεις.

Premises

 

Στην εταιρεία μας βασική αρχή και φιλοσοφία μας είναι να υποστηρίζουμε τεχνικά και να δίνουμε λύσεις για όλους τους τύπους μηχανημάτων που έχουμε διαθέσει στην αγορά για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα περονοφόρα συνοδεύονται από  Πιστοποιητικό “CE” συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς της Ευρ. Ένωσης και  Έγκριση Τύπου όπου απαιτείται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία».

Copyright © 2011 STILL HELLAS. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.