Εξοπλισμός Διαχείρισης Αποθήκης > Στενού Διαδρόμου

Περονοφόρα στενού διαδρόμου STILL - καινοτομία σε όλα τα επίπεδα!

ΜΧ-Χ/Q - Με ανυψούμενη καμπίνα χειριστού

GX-X/Q - Χωρίς ανυψούμενη καμπίνα χειριστού

Υπόσχονται να ανυψώσουν: Τα ανυψωτικά μας στενού διαδρόμου είναι περονοφόρα με ανυψούμενη ή μή καμπίνα οδηγού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανυψωτικά συλλογής παραγγελιών αλλά και επίσης ως περονοφόρα στοιβασίας και αποστοιβασίας παλετών στα ράφια των αποθηκών. Για το σκοπό αυτό, η ανυψούμενη καμπίνα του οδηγού, είναι ενσωματωμένη στον ιστό ανυψώσεως με τον μηχανισμό διαχείρισης της παλέτας. Στις αποθήκες μεγάλου ύψους τα συμπαγή αυτά περονοφόρα δείχνουν το δρόμο με την πρωτοποριακή τεχνολογία τους.

Copyright © 2011 STILL HELLAS. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.