Ηλεκτροκίνητα Αμαξίδια - Ελκυστήρες

Ηλεκτροκίνητα Οχήματα Έλξεως – Μεταφοράς εμπορευμάτων

Τα γρήγορα και ισχυρά ηλεκτροκίνητα οχήματα έλξεως STILL είναι πολύ ευέλικτα στη χρήση. Είναι ιδανικά για μεταφορές σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις - με ή χωρίς ρυμουλκούμενο.
Μια τυπική εφαρμογή είναι η διακίνηση υλικών και εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκευτικών χώρων και παραγωγής (π.χ. στα αεροδρόμια, λιμάνια, ταχυδρομεία και αποθήκες με μεγάλη διακίνηση εμπορευμάτων).

Copyright © 2011 STILL HELLAS. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.